Zajęcia z rozciągania są doskonałym uzupełnieniem w ogólnym rozwoju dzieci. W poszczególnych miesiącach skupiamy się na innych partiach ciała dbając o rozwój ogólny poziomu rozciągnięcia u dzieci